Social hållbarhet - Finlandssvensk yrkesutbildning i fokus

12.11.2024 09:00

Valtatie 30

Social hållbarhet är en grundläggande princip som betonar vikten av rättvisa, inkludering och mänskliga rättigheter inom hållbar utveckling. I ett socialt hållbart samhälle lever människor ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. För att uppnå social hållbarhet krävs att människor känner tillit och förtroende för varandra samt är delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Social hållbarhet inom arbetslivet är en investering i människors välbefinnande och arbetsförmåga. Genom att skapa en hälsosam arbetsmiljö, hantera stress och främja balans kan vi bidra till att individer orkar och trivs i sitt arbete. Då vi mår bra presterar vi också bättre.  

Social hållbarhet är en viktig aspekt inom yrkesutbildningen. De studerande behöver förberedas för arbetslivet på ett sätt som inte bara är ekonomiskt hållbart, utan också tar hänsyn till samhällets behov och människors välbefinnande. Dessutom är de studerandes välmående under studietiden synnerligen viktigt. Social hållbarhet inom yrkesutbildningen är en komplex fråga som kräver samarbete mellan utbildningsanordnarna, arbetsgivarna och samhället i stort. Genom att fokusera på inkludering, relevans, hållbarhet och livslångt lärande kan vi skapa en mer hållbar framtid för alla. 

Under seminariet koncentrerar vi oss på social hållbarhet ur den egna synvinkeln som en i arbetsgemenskapen samt ur de studerandes synvinkel. Olika projekt som jobbat med dessa frågor presenteras. Vidare håller Maria Sundblom Lindberg en föreläsning om ”Hållbart liv!” 

Närmare information om programmet hittar du under flikarna Program och Parallellprogram.  

bild-for-fortbildningen.png

Målgrupp

Personalen inom yrkesutbildningen på andra stadiet 

Övrig information

Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. Deltagarna betalar resorna och lunchen.

Arrangörer: Huvudarrangörer är Regionförvaltningsverket och Yrkesakademin i Österbotten genom projektet Strapets. Seminariet är ett samarbete mellan Regionförvaltningsverket, Axxell, Folkhälsan Utbildning, Optima, Step, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkesinstitutet Prakticum, Ålands yrkesgymnasium och Utbildningsstyrelsen. Seminariet kopplas också till Strapets-projektet (Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet) som gällande den svenskspråkiga utbildningen koordineras av Yrkesakademin i Österbotten. 

Ändringar i programmet är möjliga.

Om programmet:
Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

Om anmälan och annullering: 
Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

Anmälan öppnas senare

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   12.11.2024 09:00
Slutar:   12.11.2024 16:00

Evenemangets plats

Valtatie 30

Hatapään valtatie 30
33100 Tammerfors

Se större karta och vägbeskrivning