Tapahtuman oletuskuva

Hyvinvoivan koulun ja yhteisöllisen työhyvinvoinnin johtaminen

12.3.2024 14:00

Tämä webinaari on osa Etelä-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston yhteistyössä järjestämää hyvinvointijohtamisen webinaarisarjaa. Webinaarisarjassa on yhteensä kuusi webinaaria, joihin voi osallistua yksittäin. 

Ohjelma

Koulutuksesta saa valmiuksia soveltaa positiivisen yhteisöjohtamisen menetelmiä, joilla voidaan parantaa sekä tehostaa koulun sisäistä yhteistyötä ja työyhteisön hyvinvointia. Positiivisen johtamisen ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään systeemisen yhteisöjohtamisen laaja-alaisesta näkökulmasta käsin.

Systeemisen yhteisöjohtamisen eri tasoja avataan kokonaisuutena ja huomioidaan kouluyhteisön kompleksisuus kaikilla tasoilla. Koulutuksessa perehdytään siihen, kuinka yhteisön sisällä johdetaan hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, arvostavaa myönteistä vuorovaikutuskulttuuria ja vahvuuskeskeistä arjen toimintakulttuuria kouluyhteisön yhteisten arvojen mukaisesti. Käytännössä hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri näkyy arjen kohtaamisissa ja arvojen mukaisessa yhteisöllisessä toiminnassa.

Koulutuksessa näitä teemoja käydään läpi case- esimerkkien avulla. Koulutuksessa esitellään menetelmiä, joilla edistetään ja vahvistetaan oppilaiden kouluhyvinvointia ja kouluun sitoutumista sekä kouluviihtyvyyttä, opettajien jaksamista ja yhteisöllistä hyvinvointia, sekä rehtoreiden työssä jaksamista, työn merkityksellisyyden kokemusta ja hyvinvoinnin johtamisen osaamista.

Kohderyhmä

Webinaari on suunnattu erityisesti sivistystoimen johtajille sekä esihenkilöille, erityisesti perusopetuksessa ja lukioissa. Webinaareihin ovat tervetulleita myös muut aiheista kiinnostuneet.  

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Positive Educationin positiivisen koulujohtamisen asiantuntija Susanna Heikari. Susanna Heikari on Positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen pääkouluttaja ja koulutusohjelmajohtaja Positive Education OY:ssa. Koulutuksen suunnittelussa mukana on lisäksi positiivisen pedagogiikan asiantuntija Viivi Pentikäinen. 

susanna-heikari-ja-viivi-pentikainen.jpg

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. 

Lisätietoja

Ann-Christin Mitts, ann-christin.mitts@avi.fi, 0295 016 168

Outi Savolainen, outi.savolainen@avi.fi, p. 0295 017 380

Hyvinvointijohtamisen webinaarit

Ilmoittatumiset ja lisätiedot yllä olevista linkeistä. 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 0 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:  

12.3.2024 14:00

Päättyy:  

12.3.2024 16:00