Positiivinen kasvatus työhyvinvoinnin ja työn imun lisääjänä

28.11.2024 13:30

Tämä webinaari on osa Etelä-Suomen ja Lapin aluehallintoviraston yhteistyössä järjestämää hyvinvointijohtamisen webinaarisarjaa, joka on alkanut keväällä 2024. Syksyn webinaareja on suunniteltu kevään webinaarien palautteiden ja toiveiden pohjalta. Muut webinaarit löydät kootusti alhaalta. 

Positiivinen kasvatus työhyvinvoinnin ja työn imun lisääjänä

Positiivisen kasvatuksen tavoitteena on lisätä opetus- ja kasvatusyhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Positiivisella kasvatuksella ja siihen linkittyvällä positiivisella johtamisella voidaan vahvasti edistää myös henkilöstön sitoutumista ja työhyvinvointia. 

Tuoreimman kansainvälisen tutkimustiedon valossa hyvinvointi ymmärretään yhteisöllisenä ja systeemisenä ilmiönä. Tässä webinaarissa tutustutaan siihen, miten positiivisen kasvatuksen kontetekstissa voidaan vastata työntekijöiden psykologisiin perustarpeisiin ja vahvistaa työn voimavaratekijöitä. Parhaimmillaan tällainen toiminta voi johtaa aktiiviseen ja energisoivaan työn imun eli draivin kokemukseen. Tällainen innostuneisuuden tila on on optimaalinen niin työntekijän kuin koko yhteisön kannalta ja se tuottaa hyvinvoinnin lisäksi tarmokkuutta, omistajuutta ja uppoutumista. Webinaarissa käydään läpi keinoja, joilla johdetaan myönteisen tunne- ja motivaatiotilan rakentumista työyhteisössä. 

Kohderyhmä

Webinaari on suunnattu erityisesti rehtoreille ja esihenkilöille perusopetuksessa ja toisella asteella sekä sivistystoimenjohtajille. Koulutus sopii myös varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. 

Kouluttaja

Eliisa Leskisenoja (KT) on rehtori Oulun kristillisessä peruskoulussa. Päivätyönsä lisäksi Eliisa toimii kouluttajana, tutkijana ja tietokirjailijana. Eliisalla on vahva asiantuntemus positiivisesta kasvatuksesta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Asiantuntemusta rikastuttaa vuosien omakohtainen kokemus siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista voidaan edistää positiivisen kasvatuksen menetelmin.

kuva_eliisa.jpg

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätietoja

Outi Savolainen, outi.savolainen@avi.fi, p. 0295 017 380

Ann-Christin Mitts, ann-christin.mitts@avi.fi, 0295 016 168

Hyvinvointijohtamisen webinaarisarja, syksy 2024

Alla olevat webinaarit toimivat myös erillisinä, joten voit osallistua niihin myös yksittäin. 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Määrä

Etätapahtuman ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 27.11.2024 16:00

Määrä:


Paikkoja jäljellä

Ilmoittautuminen: 193 kpl jäljellä (/200)

Ajankohta

Alkaa:   28.11.2024 13:30
Päättyy:   28.11.2024 15:30