Diskriminering och likabehandling på bibliotek

2.10.2024 13:00

Likabehandling innebär att trygga faktisk jämlikhet för alla och undanröja ojämlikhet i samhället på grund av diskriminering. Enligt en rapport från Justitieministeriet våren 2024 är diskriminering i Finland fortfarande ett betydande problem och har till och med ökat under de senaste åren. Främjandet av likabehandling är till stor del i formellt skick, men det praktiska genomförandet är bristfälligt. 

Som myndighet har också biblioteken som uppgift att planmässigt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Biblioteken är till för alla och ska erbjuda likvärdiga möjligheter till bildning och kultur. Vad betyder det för bemötandet av olika biblioteksanvändare och -besökare och principerna för ett tryggt rum? 

Utbildare är Marica Nordman, specialsakkunnig vid Justitieministeriet och Jaakko Tiinanen, chef för bibliotekstjänster i Grankulla och doktorand i juridik vid Helsingfors universitet. 

Teman:

  • Likabehandling som begrepp och former av likabehandling 

  • Diskrimineringslagen, förbud mot diskriminering 

  • Språkliga rättigheter 

  • Verktyg för att främja likabehandling 

  • Vad kan man göra om man utsätts för diskriminering? 

  • Jämlikhetsreglering ur bibliotekets synvinkel 

  • Likabehandlingsplanering på bibliotek 

bild_diskriminering-och-likabehandling-pa-bibliotek.png

Program

13:00 Välkommen
13:10

Likabehandling och diskriminering 

Marica Nordman, Justitieministeriet 

13:55 Paus
14:00

Jämlikhet och systematisk planering på bibliotek 

Jaakko Tiinanen, Grankulla stadsbibliotek, Helsingfors universitet 

14:20 Frågor och diskussion
14:30 Avslutning

 

Målgrupp:

Bibliotekspersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän

Verksamhetsform:

Bibliotek, universitet, högskolor och yrkeshögskolor, förvaltning

Anmäl dig senast: 30.9.2024

Övrig information

Fortbildningen är avgiftsfri. Ändringar i programmet är möjliga.

Kontakt: 

överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762 (fram till 31.8.2024) 

eller planerare Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

Anmäl dig här

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   2.10.2024 13:00
Slutar:   2.10.2024 14:30

Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi