Sosiaalisesti kestävästi kirjastoissa - mitä on sosiaalisesti kestävä kehitys?

13.2.2024 09:00

Kestävän kehityksen kokonaisuus rakentuu taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Aluehallintovirastojen kirjastotoimi on valinnut 2024 vuoden täydennyskoulutusteemaksi sosiaalisesti kestävän kehityksen.  

Tavoitteena on, että kestävä kehitys kokonaisuutena tapahtuu myös sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla. Tarkoituksena on mm. luoda kuntalaisille yhtäläisiä mahdollisuuksia vaikuttaa omana elämäänsä ja osallisuuteen yhteiskunnassa huomioiden kaikki väestöryhmät. Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä hyväksytään monimuotoisuus ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia.  

Kirjastolain tehtävänä on mm. edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Kirjastolaissa on siis jo paljon yhteneväisyyksiä sosiaalisesti kestävään kehityksen tavoitteiden kanssa.  

Tämän koulutusaamupäivän tarkoituksena on avata sosiaalisesti kestävän kehityksen sisältöä ja miettiä, miten kirjasto omalla toiminnallaan voi kunnassa olla osa sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämistä.  

Ohjelma

9:00 Tilaisuuden avaussanat. Mika Mustikkamäki, kirjastotoimen ylitarkastaja, LSSAVI 
9:05 Sosiaalista kestävyyttä yhdenvertaisuudella. Erityisasiantuntija Mia Luhtasaari, Oikeusministeriö
9:35 Sosiaalisen kestävyyden elementit - miten ne sopivat kirjastojen työhön? Kehittämispäällikkö Maria Salenius, Kuntaliitto
10:05 Kirjastot osallisuuden areenoina: kohtaamisten merkitys sosiaalisen kestävyyden rakentumisessa. Asiantuntija Samuli Manu, MDI
10:35 Tauko
10:50 Romanivähemmistönäkökulman huomioiminen kirjastotyössä - miten romaniväestö saadaan kirjastoyhteistyöhön? Erikoissuunnittelija Katja Theresa Grenrot, LSAVI
11:05 Monikielinen kirjasto ja kirjaston teemavuosi!
11:30 Kestävän kehityksen kokemuksia Tanskasta kirjastovierailuilta. Ylitarkastaja Marko Ojala, ESAVI.
   

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Tilaisuus tallennetaan. Tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille erillisellä viestillä ennen tilaisuuden alkua.

Lisätietoja

Anu Ojaranta LSAVI, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 018 302 

Mika Mustikkamäki LSSAVI, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 018 843 

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut: 

Marko Ojala ESAVI, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 016 175 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

13.2.2024 09:00

Päättyy:  

13.2.2024 11:45