Vad är nepsy? Del 2: Autismspektrum och Tourettes syndrom

29.8.2024 13:00

Nepsy är ett samlingsbegrepp för neuropsykiatriska störningar som beror på avvikelser i hjärnans funktion. Barn och unga med nepsy-drag eller diagnos har ofta utmaningar med socialt samspel, självreglering eller sinnesöverkänslighet. Utmaningarna kan på många sätt försvåra barnets tillvaro i daghem och skola. Därför är det viktigt att personalen kan identifiera nepsy-dragen och erbjuda stöd. Det är också viktigt att identifiera de styrkor som barn och unga med nepsy-drag har.  

I den första delen av webbinarieserien Vad är nepsy? på våren var fokuset ADHD och ADD. Denna gång fokuserar vi på autismspektrum och Tourettes syndrom.  

bild_vad-ar-nepsy_-del-2.png

Under webbinariet föreläser barnpsykiater och forskare Marika Leppänen om autismspektrum och Tourettes ur medicinsk synvinkel varefter nepsy-handledare Annika Lahtinen ger oss praktiska tips om hur man kan stöda kommunikations- och funktionsförmågan hos dessa barn och unga. Avslutningsvis får vi höra författare och erfarenhetstalare Rosanna Fellman berätta om sina erfarenheter från skolåren. 

På webbinariet får du:

  • Baskunskap om neuropsykiatrisk funktionsstörningar hos barn och unga, med fokus på autismspektrumstörning och Tourettes syndrom
  • Insikter i hur autismspektrumstörning och Tourettes relaterar till skolgång, inlärning och sociala sammanhang
  • Verktyg för att bemöta och stöda personer med neuropsykiatriska funktionsstörningar
  • Insyn i hur en person med autismspektrum upplever skolgången

Målgrupp

All personal inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet, bibliotekspersonal, samt övriga intresserade. 

Stadium/verksamhetsform:

Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Grundläggande konstundervisning, Bibliotek

Program

13:00-13:05

Välkomna! 

Heidi Henriksson, regionförvaltningsverket 

13:05-14:05

Autismspektrum och Tourettes syndrom ur medicinsk synvinkel 

Marika Leppänen, barnpsykiater, forskare (Varha, Egentliga Finlands välfärdsområde)
14:05-14:15 Frågor och diskussion
14:15-14:25 Paus
14:25-15:15

Verktyg för att stöda kommunikation och funktionsförmåga hos barn och unga med autism och Tourettes syndrom

Annika Lahtinen, nepsy-handledare (Varha, Egentliga Finlands välfärdsområde)
15:15-15:25 Paus
15:25-15:45

Erfarenhetstaltur

Rosanna Fellman, författare och erfarenhetsföreläsare

15:45-16:00

Frågor och diskussion

Avslutning

Heidi Henriksson, regionförvaltningsverket 

 

Övrig information

Fortbildningen är avgiftsfri.

Fortbildningen bandas inte in.

Teams-länken skickas till de anmälda en vecka före webbinariet. 

Ändringar i programmet är möjliga.

Om programmet:
Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

Om anmälan och annullering: 
Camilla Lillås, camilla.lillas@avi.fi, tfn 0295 018 262

Anmäl dig här

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   29.8.2024 13:00
Slutar:   29.8.2024 16:00

Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi