Vardagsjuridik för gymnasiet

18.11.2024 13:00

Vilka är konsekvenserna vid fusk? Vad händer om en studerande dricker öl under en utlandsresa? Kan föräldrarna informeras om en myndig studerandes frånvaro? Vad får man säga om en studerande till kollegor? 

Alla som jobbar inom gymnasieutbildningen behöver dagligen lösa en mängd situationer som inte alltid är enkla. Ofta hittas stöd i juridiken bara man bläddrar i lagtexten, men det kan vara bra att förbereda sig genom att förstärka det vardagsjuridiska kunnandet. Ofta kan det också hända att de svar som finns i lagen inte finns just i gymnasielagen.

Denna fortbildning riktar sig både till dig som nyligen börjat jobba inom gymnasiet och till dig som redan har en längre erfarenhet. Under fortbildningen går vi igenom den viktigaste lagstiftningen ur gymnasieutbildningens synvinkel och utgår från exempel på frågor som vi ofta får in till Regionförvaltningsverket. Innehållet är ämnat för lärare, rektorer, studerandevårdspersonal och övrig personal inom gymnasieutbildningen.  

Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell och som moderator fungerar överinspektör Disa Widell från Regionförvaltningsverket.  

Fortbildningen består av två eftermiddagar med olika innehåll: 

18.11.2024 kl. 13:00-16:00 Vardagsjuridik för gymnasiet: ansvar, ordning och arbetsro 

19.11.2024 kl. 13:00-16:00 Vardagsjuridik för gymnasiet: sekretess, stöd och anmälningsplikter  

Anmälan till båda tillfällena sker via samma anmälningsblankett. Det är möjligt att ställa förhandsfrågor i samband med anmälan.

Fortbildningen bandas inte in. 

bild-vardagsjuridik-gymnasiet.png

Målgrupp

Alla som jobbar inom gymnasieutbildning samt övriga intresserade.

Övrig information

Fortbildningen är avgiftsfri. Ändringar i programmet är möjliga.

Anmäl dig senast: 14.11.2024

Kontakt: 

Om programmet:
Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Om anmälan och annat praktiskt:
Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

Anmäl dig här!

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   18.11.2024 13:00
Slutar:   19.11.2024 16:00

Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi