Tapahtuman oletuskuva

Uskonnonvapauteen ja katsomuksiin liittyvät kysymykset koulussa: opetus, juhlat ja tilaisuudet

4.4.2024 15:00

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu koulutuksen järjestäjille, viranomaisille, rehtoreille, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö

Katsomuksiin liittyvät kysymykset ovat puhuttanet mediassa erityisesti formaalin kasvatuksen kontekstissa. Johtuen aihepiirin saamasta julkisuudesta, monet viranhaltijat ovat erityisen varovaisia, kun tullaan katsomuksia, kuten uskontoja koskeviin kysymyksiin koulussa. Kysymyksen asettelu näyttäytyy myös erilaisena eri puolilla Suomea.

Eri laillisuusvalvojat ovat ottaneet kantaa katsomuksiin, kuten uskontoihin koulun kontekstissa, ja näihin pohjaten Opetushallitus on päivittänyt ohjeistustaan koskien uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä sekä yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Webinaarissa perehdytään Opetushallituksen ohjeisiin koskien katsomusopetuksen järjestämistä, yhteisiä juhlia ja uskonnollisiin tilaisuuksia käytännöllisten esimerkkien avulla. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä Opetushallituksen asiantuntijoille.

Kouluttajat

Koulutuksen vetäjinä toimivat STEP-koulutuksen kouluttajat ja asiantuntijoina Opetushallituksen katsomusopetuksesta vastaavat opetusneuvokset. 

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätietoja

Ann-Christin Mitts, ann-christin.mitts@avi.fi

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 0 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:  

4.4.2024 15:00

Päättyy:  

4.4.2024 17:00