Digitaaliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

6.11.2024 12:30

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat yhä tärkeämpi osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Ne tarjoavat lapsille monipuolisia mahdollisuuksia oppia, luoda ja ilmaista itseään eri tavoin. Digitaaliset oppimisympäristöt voivat tukea lapsen kehitystä, kiinnostuksen kohteita ja osallisuutta. Ne eivät kuitenkaan korvaa perinteisiä leikkejä, vuorovaikutusta ja liikuntaa, vaan täydentävät niitä.  

Digitaalisessa oppimisympäristössä hyödynnetään erilaisia teknologisia välineitä, kuten tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia, robotteja, kameroita ja sensoreita oppimisen ja toiminnan tukena. Digitaaliset oppimisympäristöt voivat olla fyysisiä, virtuaalisia tai niiden yhdistelmiä ja ne mahdollistavat monipuolisen ja luovan oppimisen, joka tukee lasten laaja-alaista osaamista, kuten ajattelun, vuorovaikutuksen, itsestä huolehtimisen ja digitaalisen osaamisen taitoja.  

Digitaaliset oppimisympäristöt edellyttävät varhaiskasvattajilta ja esiopettajilta pedagogista suunnittelua, ohjausta ja arviointia, jotta ne vastaavat lasten tarpeita, kiinnostuksenkohteita ja oppimistavoitteita. Tarvitaan uudenlaista osaamista, yhteistyötä ja kehittämistä. 

Tässä koulutuksessa kuulet esimerkkejä erilaisista digitaalisista oppimisympäristöistä sekä laitteiden ja sovellusten käytöstä lapsiryhmässä. Sinulla voi olla koulutuksessa mukana oma laite, johon halutessasi voit ladata koulutuksessa esiteltyjä sovelluksia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Kouluttajina toimivat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitutorit Marko Vinnari ja Terhi Teppo.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Koulutusta ei tallenneta.

Osallistujilla voi olla koulutuksessa mukana oma laite, johon halutessaan voi ladata koulutuksessa esiteltyjä sovelluksia. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Lisätietoja

Ulla Soukainen, ulla.soukainen@avi.fi, p. 0295 018 057

Tanja Tiainen, tanja.tiainen@avi.fi, p. 0295 016 497

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut:

Tanja Tiainen, tanja.tiainen@avi.fi, p. 0295 016 497

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Määrä

Etätapahtuman ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 6.11.2024 10:00

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   6.11.2024 12:30
Päättyy:   6.11.2024 15:30