Utvecklingen av bedömningen och läsårsbedömningen i årskurs 6, Helsingfors

4.9.2024 08:30

Baldersalen, Helsingfors

Bedömningshelheten i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har förnyats genom att utarbeta bedömningskriterier och kunskapskrav för läsårsbedömningen i årskurs 6. Utbildningsstyrelsen har utarbetat kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 i alla läroämnen och även preciserat kunskapskraven för vitsordet 8. De förnyade bedömningskriterierna togs i bruk i skolorna 1.8.2023 och tillämpades första gången i läsårsbedömningen av elever i årskurs 6 våren 2024. 

bedomning.png

Under fortbildningen blir du bekant med den förnyade bedömningen och läsårsbedömningen i årskurs 6. 

Fortbildningen ordnas i samarbete mellan Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen.  

 

Program

8:30-9:00 Morgonkaffe
9:00-11:00
  • Bedömningens syften och nedslag i läroplansgrunderna; mål för undervisningen och tillämpningen av kunskapskraven för läsårsbedömningen i årskurs 6
  • Språkmedvetenhet i skolans verksamhetskultur och i bedömningen
  • Inledande gruppdiskussion     
11:00-12:00

Lunch (på egen bekostnad)

12:00-13:30

Diskussioner i smågrupper om mål och kunskapskrav

• planering av undervisning och bedömning under läsårets gång 

• vitsord och betyg

13:30-13:45 Paus
13:45-15:00
  • Diskussioner i smågrupper utgående från konkreta fall och frågor om bedömning
  • Bedömning av elever i behov av stöd och bedömning vid frånvaro
  • De uppdaterade grunderna för läroplanen för B1-språket

Ändringar i programmet är möjliga.

 

Målgrupp  

Lärare och rektorer inom grundläggande utbildning och ledande tjänstemän.

 

Övrig information

Fortbildningen är avgiftsfri. Regionförvaltningsverket bjuder på kaffe/te. Det finns möjlighet att äta lunch på kursplatsen. Priset på lunchen är 14,50€. I samband med kursanmälningen kan du också anmäla dig till lunchen. Deltagarna står själva för lunch- och resekostnader.  

 

Anmäl dig senast 23.8.2024

 

Om programmet:  
överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618 

Om anmälan och annullering:  
planerare Camilla Lillås, camilla.lillas@avi.fi, tfn 0295 018 262 

Anmäl dig här

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   4.9.2024 08:30
Slutar:   4.9.2024 15:00

Evenemangets plats

Baldersalen, Helsingfors

Alexandersgatan 12
00170 Helsingfors

Se större karta och vägbeskrivning