Från problematisk skolfrånvaro till ökad skolnärvaro inom yrkesutbildningen

16.4.2024 10:00

Svenska klubben i Tammerfors

Problematisk skolfrånvaro är en utmaning som saknar enkla lösningar och som påverkar inte enbart den studerande utan hela omgivningen. Orsakerna till frånvaron är mångfacetterade och varierar från person till person. Det behövs med andra ord individuella lösningar och framförallt ett förebyggande arbete. Under seminariet diskuterar vi problematisk skolfrånvaro ur olika synvinklar och utforskar förebyggande åtgärder för att öka skolnärvaron. Målsättningen är också att utbyta erfarenheter och dela framgångsrika metoder med varandra. Fortbildningen är ett samarbete mellan Svenska enheten och Optima. 

bild-problematisk-skolfranvaro.png

Program

9:00-10:00 Morgonkaffe
10:00-10:10

Välkommen!

Carola Bryggman, överinspektör, Regionförvaltningsverket

10:10-10:45

Enkäten Hälsa i skolan med fokus på den svenskspråkiga yrkesutbildningen  

Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen 

10:45-12:00

Stöd för unga som har problematisk skolfrånvaro 

Katarina Alanko, docent i psykologi, Åbo Universitet  

12:00-13:00 Lunch
13:00-14:25

Att övervinna utmaningen att komma till skolan 

Alfred Brandt, studerande i Optima 

Gunilla Lindgren, speciallärare  

 

Skolengagemang och ingripande vid frånvaro – Utbildningsstyrelsens kommande webbplatshelhet och stödmaterial 

Christine Söderek 

 

Diskussion 

14:25-14:30

Avslutning

Carola Bryggman

 

Målgrupp

Fortbildningen är avsedd för speciallärare, specialyrkeslärare och annan personal som jobbar med specialundervisning inom yrkesutbildningen på andra stadiet.  

Kostnader:

Fortbildningen är avgiftsfri. Regionförvaltningsverket bjuder på morgonkaffe. Deltagarna står för måltids- och resekostnader. Lunchen kostar 14,50 € och betalas på plats. 

Anmäl dig senast 5.4.2024 

Övrig information

Ändringar i programmet är möjliga.

Om programmet:
Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

Om anmälan och annullering: 
Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

Anmälningen är stängd.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

16.4.2024 10:00

Slutar:  

16.4.2024 14:30

Evenemangets plats

Svenska klubben i Tammerfors

Otavalankatu 9
33100 Tammerfors

Se större karta och vägbeskrivning