Dáhkkujirpmiin ávkkástallan ja vuođuštusat oahpahussuorggis

5.6.2024 08:30

Lappi guovlohálddahusdoaimmahat fállá 5.6.2024 Dáhkkujirpmiin ávkkástallan oahpahussuorggis -skuvlejumi ovttasbargguin Sámi oahpahusguovddážiin. Dáhkkujierpmi suorgi ovdána jođánit ja áigeguovdilis dieđus lea váttis bissut mielde. Skuvlejumi ulbmilin lea buktit ovdan dan áigásaš dili ja dan, man láhkai ávkkástallat dáhkkujirpmiin oahpahussuorggis. Skuvlejumis oahpásmuvvat dáhkkujierbmevuogádagaide, dutkat teakstavuđot dáhkkujirpmiid ávkkástallama oahpahusmateriálaid ja hárjehusaid dahkamis, hárjehallat govvagenerašuvnnaid geavahusa govuheamis ja bargoneavvuid geavaheami video dahkamis sihke giddet fuobmášumi, man láhkai dáhkkujierbmevuogádagaiguin sáhttá olahit buorebut.

Skuvlejeaddjin dáhpáhusas lea Esa Riutta. Son gohccá Eduhouse digidáidduid kurssaid ja pláne maid sisdoaluid ja skuvle iežas. Su dovdat fierpmis WebOpettaja-kánalain, gos son julggášta juohke beaivve videoid dahkkujierpmis ja digidáidduin. Dáidda sáhttá álket oahpásmuvvat youtubes.

Ulbmiljoavku

Oahpaheaddjit, skuvlavázzinveahkit, rektorat, jođiheaddjit, čuvgehusdoaimma jođiheaddji.

Prográmma

8.30 Iđitgáffe ja almmuheapmi
9.00 Oahpásnuvvan dahkkujierbmái ja dahkkujierpmi prinsihpat
11.00 Lunsja (ieš máksinláhkai)
12.30 Dahkkujierpmi geavaheapmi oahpahusas
14.00 Govvagenereren ja barggildeapmi oahppiiguin
15.45 Čoahkkáigeassu ja loahpaheapmi
   

Eará dieđut

Skuvlejupmi lea nuvttá. Prográmmarievdadusat leat vejolaččat.

Oassálasttiide fállojuvvo iđit- ja veaigebáigáfet.

Oassálastit sáhttet oahpásmuvvat ja registreret iešguđetlágan dahkkujierbmevuogádagaide. Vuogádagaide oahpásmuvvat dárkileabbot skuvlebeaivvi áigge, ovddalgihtii oahpásmuvvan ii leat geatnegahtton.

Lassedieđut ja almmuhemiide láktaseaddji gažaldagat

Oahpahusdoaimma bajit dárkkisteaddji, Satu Pieski, satu.pieski@avi.fi, p. 0295 017 366, Lappi guovlohálddahusdoaimmahat

Dáhpáhus lea dievva.

Báikkit rabas


There's still room for 0 attendees.

Dáhpáhusáigi

Starts:   5.6.2024 08:30
Nohká:   5.6.2024 16:00

Dáhpáhusbáiki

Menesjärventie
99870 Inari

Dárkilot čujuhus ja vuoddjinrávvagat