Kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot

Miten lapset ja nuoret kiinnittyvät kouluun?
Miten heidän poissaolonsa liittyvät kouluun kiinnittymiseen?

Kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot ovat monitahoinen ilmiö ja koko kouluyhteisön yhteinen asia. Ennakoivaan otteeseen ja varhaiseen puuttumiseen on satsattava – moniammatillisesti. Tähän työhön, tarvitsemme kaikki mukaan; oppilaan, vanhemman, luokkakaverit, koulun ja jopa koko yhteiskunnan.

Kouluilmapiirillä on iso merkitys lasten ja nuorten kouluun kiinnittymisessä ja koulupoissaoloissa. Välittämisen kulttuuria on tärkeää vaalia. Jokaisen lapsen ja nuoren yksilöllinen kohtaaminen ja erilaisten tilanteiden tunnistaminen ja hyvien ratkaisujen löytäminen ovat keskeisiä.

Miten huolehdimme kaikkien osallistamisesta, sitouttamisesta ja vastuun kantamisesta tämän tärkeän asian äärellä? Mitä voimme tehdä yhdessä vieläkin paremmin?

Videoissa äänessä Jenni Pelkonen, KM, väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta, luokanopettaja ja opinto-ohjaaja ja Tuomo Virtanen, KT, dosentti, yliopistonlehtori Jyväskylän yliopistosta.

Tutustu tutkimukseen pohjautuviin puheenvuoroihin vaikka jo tänään, ja tilaa videoklippisarja!

10 sarjan videoklipeissä esitellään Erik Allardtin Having, loving, being -teoriaan pohjautuva kouluhyvinvointimalli ja pohditaan kouluhyvinvoinnin merkitystä koulun arjessa. Klipeissä kuulet kouluun kiinnittymiseen ja koulupoissaoloihin liittyvistä käsitteistä kouluhyvinvointimallin valossa. Puheenvuoroissa käydään läpi kouluun kiinnittymiseen ja koulupoissaoloihin liittyviä yksilö- ja ympäristötekijöitä. Kotien ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö myös korostuu. Videoissa mietitään myös sitä, miten voisi kohdata kouluun kiinnittymättömän ja koulusta poissaolevan lapsen ja vanhemman. Videosarjassa tuodaan näkökulmia myös moniammatilliseen yhteistyöhön ja pohditaan, millaista hyvä moniammatillinen yhteistyö on kouluun kiinnittymisen ja koulupoissaolojen näkökulmasta. Lisäksi esitellään koulupoissaolotiimin toiminta-ajatusta.

Puheenvuoroissa kerrotaan esimerkkejä:

  • koulu- ja kuntakohtaisista poissaoloihin puuttumisen malleista
  • kolmiportaisen tuen mallista kouluun kiinnittymisen ja koulupoissaolojen tueksi
  • miten koulu voi ennalta ehkäistä kouluun kiinnittymättömyyttä ja koulupoissaoloja.

Asiaa tarkastellaan kolmiportaisen tuen mallin, positiivisen pedagogiikan sekä hyvinvointiopetuksen näkökulmasta. Videoissa pohditaan lisäksi sitä, millaisia toimintatapoja koululla on käytössään kouluun kiinnittymättömän ja koulusta poissa olevan kanssa.

Puheenvuoroissa kuulet myös ajankohtaisista kyselyistä, joiden avulla voidaan selvittää oppilaan kouluun kiinnittymistä, koulupoissaolotyyppi ja koulupoissaoloihin liittyviä syitä.

Hyviä oivalluksia ja antoisia katseluhetkiä! Tehdään yhdessä tekoja kouluun kiinnittymisen edistämiseksi ja koulupoissaolojen vähentämiseksi.

Videosarjan jaksot:

1.    Johdanto: Having, Loving, Being, Health (27:32)
2.    Kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot (26:00)
3.    Moniammatillinen yhteistyö (23:21)
4.    Yhteistyö nuoren ja kodin kanssa (30:34)
5.    Kouluun kiinnittymiseen ja koulupoissaoloihin littyvät tekijät (15:45)
6.    Poissaoloihin puuttumisen malli ja kolmiportaisen tuen malli (18:27)
7.    Kouluun kiinnittymistä ja koulunkäyntiä tukevat toimintatavat (25:09)
8.    Kouluun kiinnittymättömyyden ja koulupoissaolojen tehostetut toimintatavat (17:40)
9.    Kyselyitä kouluun kiinnittymisen - ja koulupoissaolojen selvittämiseksi (10:14)
10.  Yhteenveto – kouluun kiinnittyminen ja koulupoissaolot kaikkien yhteisenä asiana (24:32)

Yhteensä videosarjan pituus on noin 3h 40 min.

Kohderyhmä:

Videosarja on suunnattu opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa kouluympäristössä työskenteleville. Videot on toteuttanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Videotuotanto:

Paikallistv.fi, Tero Mononen ja Veli Lesell

Lisätiedot

Linda Mård, opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

+358 295 018 827

linda.mard@avi.fi