Utagerande barn i småbarnspedagogiken

9.4.2024 13:00

Webbinarium

Innehåll:

Vad kan jag göra för att stöda barnet då hen själv inte klarar av sina känslor? Hur kan vi utveckla vårt förhållningssätt och vår pedagogik, så att svåra situationer minskar i antal? Vad gör jag när barnet slår mig? 

Personalen och cheferna inom småbarnspedagogiken kan gå och grubbla på frågor som dessa. Regionförvaltningsverket ordnar därför nu en fortbildning för att stöda kompetensutvecklingen inom småbarnspedagogiken. 

Under fortbildningen fokuserar vi både på det förebyggande arbetet och hanteringen av den utmanande situationen. Du får lära dig mer om evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn till önskat beteende och hur man arbetar lågaffektivt. Det är också viktigt att fästa uppmärksamhet på lärmiljön på daghemmet och arbeta lösningsfokuserat. Vi diskuterar också hur du kan agera praktiskt när hotande beteende uppstår inom småbarnspedagogiken och hur man pedagogiskt säkrar barnets begränsning på ett tryggt sätt. Du får också kunskap om vilka gränser lagstiftningen ställer för ditt agerande i situationer som kräver att du agerar. Vi går också igenom samarbetet med föräldrarna kring detta. 

Mål:

  • Varför utagerar barnet? Orsaker och bakgrund 
  • Vad kan jag göra för att förebygga sådana situationer? En bra lärmiljö 
  • Hur agerar jag om barnet beter sig utagerande? Redskap för att bemöta utmanade situationer i vardagen   
  • När får jag hålla fast ett barn? Lagstiftningens synvinkel 
  • Föräldrasamarbetet 

Föreläsare:

Petra Boman, neuropsykolog och enhetschef vid Folkhälsans mottagning för barn, unga och familjer i Åboland. 

Noora Lohi, överinspektör för bildningsväsendet på regionförvaltningsverkets svenska enhet 

Målgrupp: Lärare, personal inom småbarnspedagogiken, elevhälsopersonal, ledande tjänstemän

Stadium: Småbarnspedagogik, Förskola

Anmäl dig senast 5.4.2024 

Övrig information:

Fortbildningen är avgiftsfri. 

Om programmet:
Noora Lohi, noora.lohi@avi.fi, tfn 0295 018 642

Om anmälan och annullering: 
Camilla Lillås, camilla.lillas@avi.fi, tfn 0295 018 262

Anmälningen är stängd.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   9.4.2024 13:00
Slutar:   9.4.2024 16:00

Evenemangets plats

Webbinarium


Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi