Upphovsrätt i skolan

25.4.2024 14:00

Webbinarium

Innehåll: 

Hur navigerar du som lärare i upphovsrättens komplexa värld? Vårt kommande webbinarium om upphovsrätt, specifikt anpassat för lärare, erbjuder praktiska insikter och vägledning för att använda undervisningsmaterial lagligt och etiskt. 

Med Nina Vainio och Sami Kokljuschkin från Kopiosto som utbildare, kommer du som deltagare att få en grundlig förståelse för upphovsrättens grunder, de senaste lagändringarna, samt hur Creative Commons-licenser kan användas i undervisningsmaterial. Webbinariet är interaktivt och inkluderar en frågestund för att besvara deltagarnas specifika frågor om upphovsrätt.

Webbinariet bandas inte.

 

Mål:

  • Förståelse för upphovsrättens grunder för lärare 
  • Kunskap om lagändringar 
  • Användning av Creative Commons 
  • Besvara deltagarnas frågor om upphovsrätt 

 

Program:

14:00-14:10 Välkommen och praktisk information
14:10-14:35

Upphovsrätt för lärare - grunderna i upphovsrätt
Nina Vainio

14:35-14:40 Paus
14:40-15:00

Uppdateringar i lagen
Sami Kokljuschkin

15:00-15:20

Creative Commons
Sami Kokljuschkin

15:20-15:25 Paus
15:25-16:20 Frågor och svar
16:20-16:30 Avslutning

 

Målgrupp: 
Lärare och pedagogisk personal inom alla utbildningsnivåer, från förskola till högre utbildning, inklusive administrativ personal inom utbildningssektorn. 


Stadium/Verksamhetsform: 
Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, Högskolor och Yrkeshögskolor, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning, Förvaltning 

 

Anmäl dig senast 23.04.2024 
 
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri.  
 
Om programmet:  
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619 

Om anmälan och annullering:  
planerare Camilla Lillås, camilla.lillas@avi.fi, tfn 0295 018 262 

 

Anmälningen är stängd.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

25.4.2024 14:00

Slutar:  

25.4.2024 16:30

Evenemangets plats

Webbinarium


Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi