Tapahtuman oletuskuva

Toivoa, myötätuntoa ja hyvinvointia traumainformoidulla työotteella lasten kanssa työskenteleville - Myötätunto

24.1.2024 13:00

Koulutuksen teemat ja sisältö

Koulutus tarjoaa vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta sekä konkreettisia työkaluaja arkeen. Se on suunnattu erityisesti lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, mutta yhtä lailla myös pienten lasten vanhemmille. 

Koulutus on erityisen ajankohtainen nykyisen kaltaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi pandemia, sodat ja poliittinen epävakaa tilanne ovat tuottaneet kansalaisille monenlaista stressiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita.

‍Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksissa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (toim. Kati Sarvela ja Elisa Auvinen) sekä tietokirjaa Traumainformoitu työote (PS-Kustannus toim. Johanna Linner-Matikka ja Tiia Hipp). 

Koulutuksen sisältö perustuu löyhästi vuonna 2020 toteutettuun 3-moduliseen koulutukseen, jota on päivitetty vastaamaan erityisesti lasten kanssa työskentelevien tarpeita. Moduulien teemat ovat nimetty TURVAKSI, MYÖTÄTUNNOKSI JA TOIVOKSI.

Tämä webinaari on toinen osa kolmen tilaisuuden sarjaa. Muut tilaisuudet järjestetään 17.1. ja 31.1.

Niihin voit ilmoittautua alla olevien linkkien kautta

17.1. Turva

31.1. Toivo

 Kouluttajat

Minna Katajamäki, lastentarhanopettaja, EFT-terapeutti, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®, Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, nepsyvalmentaja 

Kati Sarvela, terapeutti (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia), hammaslääkäri, tietokirjailija, traumakouluttaja 

Kohderyhmä

Opettajat, varhaiskasvatuksen työntekijät, urheiluvalmentajat, toimintaterapeutit, sijaisvanhemmat, vanhemmat, koulunkäynninohjaajat, koulukuraattorit, lastensuojelun ammattilaiset, sosiaalityöntekijät 

Ohjelma

  • Myötätunto​ 
  • Itsemyötätunto​ ja itsetuntemus 
  • Resilienssi 
  • Kulttuuri- sukupuoli- ja historiasensitiivisyys​ 
  • ACE - Lapsuuden haitalliset kokemukset​ & PCE – Lapsuuden positiiviset kokemukset 
  • Traumainformoitua näkökulmaa kouluväkivaltaan 
  • Traumainformoituja malleja Suomesta ja maailmalta  
  • Sandra Bloom – Ajatuksia alan pioneerilta

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Webinaarit tallennetaan ja niistä koostetaan tallennekokonaisuus, joka lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Yhdellä ilmoittautumisella saat myös muiden webinaarien tallenteet katseltavaksi. Tallenteet tulevat myös erikseen tilattavaksi tapahtumaksi.

Lisätietoja

Simo Marttinen, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut:

Pirjo Jämsen-Ahonen, etunimi.sukunimi@avi.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 0 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:   24.1.2024 13:00
Päättyy:   24.1.2024 16:00