Tapahtuman oletuskuva

Väkivallaton lapsuus – Turvataidoilla turvaa myös digiympäristöön, alakoulut 17.4.2024

17.4.2024 13:00

Microsoft Teams

HUOM! Päivämäärä muuttunut ja tilaisuus siirretty verkkoon

Lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi kaikissa ympäristöissä.  

Turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa kaikissa ympäristöissä, erityisesti netissä.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen keskeisiin selviytymistaitoihin ja turvataitokasvatuksen oppimateriaalien hyödyntämiseen käytännön läheisesti. Koulutuksessa esitellään myös uusin 2024 julkaistu Digiturvataitoja Lapsille -oppimateriaali.

Digiturvataitoja lapsille -oppimateriaali on uudistettu,  keväällä 2024 julkaistu turvataitokasvatuksen oppimateriaali, joka rakentuu aikaisempien materiaalien mukaisesti lasta suojaavista tekijöistä. Lapsen itsearvostusta vahvistetaan, tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistetään, valetaan uskoa lapsen omaan pärjäämiseen. Opetetaan lapsille selviytymistaitoja netin kiperiin tilanteisiin.

Vastuu lasten turvallisuudesta on kuitenkin aina aikuisilla, ja siksi lapsia ohjataan kääntymään huolissaan turvallisten aikuisten puoleen.

digitaidot2.png

Kohderyhmä

Alakoulu

Ohjelma

Koulutuksen sisällöt

 • Lapsella on oikeus turvaan ja turvalliseen oloon kaikissa ympäristöissä
 • Turvataitokasvatus pähkinänkuoressa
 • Selviytymistaidot käytännön esimerkein
  • Turvaohjeet
  • Vihreä ja punainen valo
  • Hyvä ja huono salaisuus
  • Omat rajat ja jämäkkyys
  • Turvalliset aikuiset
 • Nettimaailman ilmiöitä ja turvallisuutta uhkaavia tilanteita
 • Turvallisesti eteenpäin netissä

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Tilaisuutta ei tallenneta.

Lisätietoja

Toni Saarivirta, toni.saarivirta@avi.fi

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut:

Pirjo Jämsen-Ahonen, pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Määrä

Etätapahtuman ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 17.4.2024 16:00

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

17.4.2024 13:00

Päättyy:  

17.4.2024 16:00

Tapahtumapaikka

Microsoft Teams


Lisätiedot

Kouluttajina toimivat 20 vuotta turvataitokasvatuksen kehittämis- ja koulutustyössä mukana olleet erityisluokanopettajat ja Digiturvataitoja lapsille -oppimateriaalin kirjoittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.