Vad säger forskningen? Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap

23.4.2024 14:00

Ett av syften med lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) är att främja ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. I Sveriges bibliotekslag (SFS 2013:801) slås fast att biblioteken ”ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I båda länderna ses biblioteken som viktiga arenor för debatt och möten mellan människor.  

I ett hårdare politiskt klimat och mer polariserade konflikter kring invandring och mångfald har folkbiblioteken i Sverige blivit politiserade på ett nytt sätt. Vem biblioteken är till för och vilka värderingar de ska främja har blivit frågor för både allmänheten och den professionella debatten. I ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Lunds universitet undersökte forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap (2021–2023) hur idén om folkbibliotekens demokratiska roll som mötesplatser fungerar i det hårdare politiska klimatet och om det behövs ett demokratiuppdrag för en ny tid.  

bild-folkbiblioteken.png

Under webbinariet får vi höra docent Hanna Carlsson, universitetslektor Fredrik Hanell och universitetslektor Lisa Engström presentera forskningsprojektets frågeställningar och resultat, intressanta även för de finländska bibliotekens demokratiska uppdrag och verksamhet. 

Med utgångspunkt i enkäter och intervjuer med biblioteksanställda i 77 sydsvenska kommuner utforskades hur personalen förstår och utför folkbibliotekens demokratiska uppdrag i tider av politisk och social turbulens. Även om bara ett fåtal bibliotek mötte otillbörlig politisk påverkan, förekommer det att bibliotekens roll som arena för debatt och möten inskränks, att bibliotekarier hindras i sin professionella roll och att litteraturinköp och programverksamhet på olika sätt anpassas, upphör eller plockas bort. 

Forskarna beskriver folkbiblioteket som en demokratins kanariefågel och syftar då på de fåglar som användes i gruvorna för att signalera om luften förgiftats.Med denna liknelse vill vi lyfta fram hur folkbiblioteket är en av de första demokratifrämjande institutioner som utsätts för ifrågasättande, hot och attacker när den liberala demokratin utmanas. På så vis är folkbiblioteket en tidig larmklocka som varnar oss när luften i den liberala demokratin förgiftas av demokratifientliga tankefigurer”. 

vad-sager-forskningen-logo_genomskinlig_final.png

Vad säger forskningen? är en webbinarieserie som presenterar och diskuterar aktuell forskning som kan vara av intresse för dig som arbetar inom bibliotek, skola eller småbarnspedagogik. Vi pejlar på det specifika och det allmänna - nyfikna på vad som försiggår inom forskningen och öppna för nya perspektiv på vår omvärld.  

Målgrupp

Bibliotekspersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän, studerande och universitetspersonal 

Verksamhetsform

Bibliotek, universitet, högskolor, fria bildningen, förvaltning

Övrig information

Fortbildningen är avgiftsfri. Ändringar i programmet är möjliga.

Anmäl dig senast 21.4.2024

 

Om programmet:
Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Om anmälan och annullering: 
Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

 

Anmäl dig här

Anmälningen är stängd.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   23.4.2024 14:00
Slutar:   23.4.2024 15:15

Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi