Tapahtuman oletuskuva

Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan varhaiskasvatuksessa tunnetaitoja opettamalla

5.9.2024 09:00

Laurean auditorio B 303 (Tikkurila)

Ohjelma

Tunnetaitoja voidaan opettaa ja oppia! Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perustana. Tutkimusten mukaan lapsen tunne-elämän pystyvyys eli kompetenssi vaikuttaa koko hänen myöhempään elämänkulkuunsa. Kompetenssin vahvistamisella ja tukemisella on suojaava merkitys mm. lapsen riskikäyttäytymisen ja syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn kannalta.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota tutkimuksiin perustuvaa tietoa, mitä tunnetaidot ovat, miksi niitä pitää opettaa ja mitkä ovat tunne-elämän kehittymisen riski- ja suojaavat tekijät. Tavoitteena on herättää kasvattajan kiinnostus omiin tunnetaitoihinsa sekä tutustuttaa Aggression portaat -malliin (Cacciatore, R. 2008) perustuvan tutkimusperustaisen tunnetaitojen opetusohjelman toteuttamiseen konkreettisine käytännönvinkkeineen. Koulutuksen tavoitteena on myös herättää ajatuksia ja ideoita oman työyhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen yleisesti sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisen näkökulmasta.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille, kuten johtajille, opettajille, lastenhoitajille, ohjaajille sekä kaikille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa toimiville.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jaana Kiviluote (ent. Hintikka), kasvatustieteen tohtori, erityisluokanopettaja, sijaishuollon erityisyksikön ohjaaja, tieto- ja oppimateriaalikirjailija, tunnetaitojen ja haastavien tilanteiden kouluttaja.

Ohjelma

Aamukahvit tarjotaan klo 8.30-9.00. Koulutus alkaa klo 9.00.

Omakustanteinen lounas klo 11.30-12.30. Koulutus päättyy klo 15.00.

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista sekä muista mahdollisista kustannuksista. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Ilmoittautuminen avautuu lähiaikoina.

Lisätietoja

Ann-Christin Mitts, ann-christin.mitts@avi.fi,

Heli Söderqvist, heli.soderqvist@avi.fi

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Määrä

Lähitapahtuman ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2024 16:00

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:   5.9.2024 09:00
Päättyy:   5.9.2024 15:00

Tapahtumapaikka

Laurean auditorio B 303 (Tikkurila)

Ratatie 22
01300 Vantaa

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet