Yleisten kirjastojen yhteiskunnallinen tehtäväkenttä ja uudenlaiset tehtävät – Osa EU:n kulttuurialan työsuunnitelmaa 2023-2026

28.5.2024 13:00

Maailma on muutoksessa ja kirjastot maailmanlaajuisesti ovat osa muutosta. Tähän on tartuttu myös EU:ssa ja nyt kirjastojen muutokseen pyritään löytämään tukea eurooppalaisella tasolla.

Syksyllä 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen nimitti Anu Ojarannan Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Euroopan komission kokoamaan yleisten kirjastojen asiantuntijaryhmään. Yhteistyössä käytetään OMC-ryhmä -menetelmää, jonka on lyhenne sanoista Open method of coordination. Ryhmä aloitti työskentelyn helmikuussa 2024 ja työ jatkuu vuodelle 2025 asti. Mukana on edustajat lähes jokaisesta Euroopan maasta.

Ryhmän toiminta perustuu Euroopan unionin kulttuurialan työsuunnitelma (Workplan for culture) 2023-2026 ohjelmaan. Kirjaston osuus kuuluu nelikohtaiseen ohjelmaan kohtaan 2) Kulttuuri ja ihmiset: kulttuuriosallistumisen ja kulttuurin yhteiskunnallisen roolin vahvistaminen.Workplan for culture suomeksi

Ryhmän työstä syntyy julkaisu, jonka tarkoituksena on luoda selkänojaa jäsenvaltioille, alueille ja kunnille, kun kirjastoissa edistetään uudenlaisia yhteiskuntaa vahvistavia toimintoja ja näitä toimia perustellaan eri tasojen päätöksentekijöille.

Kirjastojen OMC-ryhmän nimi on: ”Siltojen rakentaminen: kirjastojen monitahoisen roolin vahvistaminen kulttuurin, taitojen ja eurooppalaisten arvojen väylinä ja välittäjinä. OMC-asiantuntijaryhmän tehtävänä on mm. kartoittaa kirjastojen laajaa yhteiskunnallista roolia ja tehtäviä, joilla voidaan tukea osallisuutta ja demokraattista osallistumista kirjastoissa. Tätä on asiantuntijaryhmässä jo tehty, mutta haluamme vielä saada näkemyksen suomalaiselta kirjastokentältä.

Julkaisuun kuulu kirjastojen uusien tehtävien toiminnassa käytettyjen menetelmien kerääminen. Mikäli kunnassanne tai kirjastossanne on keksitty jokin uusi tai innovatiivinen toimintamalli, tapa, menetelmä, tapahtumakonsepti, yms. niin toivoisimme saavamme siitä tiedon. Menetelmänne saattaa päätyä tähän eurooppalaiseen julkaisuun ”parhaana käytänteenä”. Linkki tähän Webropol kyselyyn tulee myöhemmin. Linkki kyselyyn tulee viimeistään 27.5. keskustelutilaisuudessa. Pohdintaa mahdollisista menetelmistä voi jo tehdä jo etukäteen.

Nyt tarvitaan teidän, suomalaisten yleisten kirjastojen apua. Haluamme aluehallintovirastona järjestää tilaisuuden, jossa yleisten kirjastojen toimijat pääsevät ääneen ja kertomaan näkemyksensä.

Tässä OMC-ryhmässä etukäteen pohditut teemat keskustelun pohjaksi:

  1. Lukeminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen
  2. Kulttuuri - kirjastot portteina kulttuuriperintöön, niin vanhaan kuin uuteen, kansalliseen ja paikalliseen, kulttuuritoiminnan ja -toimijoiden yhteyspisteenä ja edistäjänä.
  3. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus, moninaisuus, integraatio, demografinen kehitys - kirjastot fyysisinä ja digitaalisina tiloina, jotka tukevat kaikkia yhteisön jäseniä ja tarjoavat tapoja vahvistaa yksilöiden ja ryhmien välisiä siteitä.
  4. Digitaalinen kehitys - Kirjastot tukevat käyttäjien digitaalista kehitystä, tarjoavat pääsyn digitaalisen aineiston äärelle, tarjoavat mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia tekniikoita turvallisissa tiloissa.
  5. Demokratia ja pääsy tiedon lähteille– Kirjastot tukevat demokratiaa tarjoamalla pääsyn tietoon sen kaikissa muodoissa ilman sensuuria, ymmärryksen lisääminen, osallistua demokraattisiin prosesseihin ja tarjota sitoutumista ja yhteisön rakentamista.
  6. Talouskehitys, työllisyys ja kasvu - kirjastot instituutioina, jotka tarjoavat pääsyn tietoresursseihin, parantavat lukutaidon perustaitoja ja tarjoavat palveluita, jotka tukevat liiketoimintaa ja työllisyyttä.
  7. Ilmastokriisi ja kestävä kehitys - kirjastot instituutioina, jotka tarjoavat pääsyn ilmastoa ja kestävyyttä tukeviin tietoresursseihin ja -palveluihin.
  8. Terveys ja hyvinvointi – kirjastot edistämässä käyttäjien fyysistä ja henkistä hyvinvointia.
  9. Kaupunki ja maaseutu -kehitys. Kirjastot yhdistämässä yhteisön kaikkia osia ja löytämässä ratkaisuja väestörakenteen haasteisiin sekä kaupunki- että maaseudulla.

Kohderyhmä

Tilaisuus on suunnattu kaikille kirjastojen ja kirjastoalan kehittämisestä kiinnostuneille.

Ohjelma

Tilaisuus on avoin keskustelutilaisuus, jonka tukena on Jamboard seinä.

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 
Saat henkilökohtaisen kokouslinkin vahvistusviestin yhteydessä ja muistutusviestissä tapahtumaa edeltämänä päivänä. 

Lisätietoja

Anu Ojaranta, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 018 302

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut:

Marko Ojala, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 016 175

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   28.5.2024 13:00
Päättyy:   28.5.2024 14:30