Tapahtuman oletuskuva

Ammattilainen opiskeluhuollon verkostotyössä -webinaari

15.1.2024 13:00

Monialainen verkostotyö korostuu erityisesti opiskeluhuollollisissa haasteissa. Tavoitteena on yhdessä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa löytää ratkaisuja koulutyössä esiin nousseiden haasteiden eteenpäin viemiselle ja arjen sujumiselle. Erilaisista näkökulmista käsin pyrimme hahmottamaan tilannetta, varmistamaan lapsen etua sekä sujuvuutta arjen koulunkäynnin haasteissa.

Ammattilainen opiskeluhuollon verkostotyössä -koulutuksessa käydään läpi monialaisen työskentelyn periaatteita ja ammattilaisen roolia osana oppilaan verkostoa. Koulutuksessa pääset myös rauhassa tutustumaan itseesi verkostotyöntekijää rooliharjoittelun ja minipalaverien kautta. Myös huoltaja, oppilaan ja muun ammattilaisen roolit tulevat tutuiksi. Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa sinulla on rauhassa aikaa pohtia verkoston toimivuutta ja erilaisia rooleja kolmen erilaisen casen kautta.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä verkostotyöstä ja tunteiden tunnistamisen merkityksestä ihmisten kanssa työskennellessä. Tavoitteena on myös selkiyttää omaa roolia verkostotyössä ja ymmärtää paremmin sitä millaisia olemme verkostotyöntekijöinä. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esimerkiksi luokan- ja aineenopettajille, erityisopettajille, rehtoreille, koulukuraattoreille, koulupsykologeille, lasten- ja nuorisopsykiatrian työntekijöille, ammatillisille tukihenkilöille sekä lastensuojelun henkilöstölle. Koulutus on avoin aiheesta kiinnostuneille ja aiheen parissa työskenteleville tai opiskeleville. 

Ohjelma

  • orientaatio: oireilu ja yhteistyö, tunteet, rooliharjoittelun tavoitteet
  • casetyöskentely pienryhmissä
  • yhteenveto ja palaute

Kouluttaja

KM Mika Saatsi on työnohjaaja, kouluttaja sekä karjalan kielen ja kulttuurin moniosaaja. Monialaisuuden ja yhteistyön merkityksen Mika oppi työskennellessään 24 vuotta sairaalaopetuksen erityisluokanopettajana ja rehtorina.

mika-saatsi-opettaja-verkostotyossa-2024.jpeg

Muut tiedot

Tilaisuus on maksuton. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Lisätietoja

Mari-Annika Hemmi, mari-annika.hemmi@avi.fi, p. 0295 017 068

Ilmoittautumiseen liittyvät tiedustelut:

Outi Savolainen, outi.savolainen@avi.fi, p. 0295 017 380

Tapahtuma on täynnä.

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 0 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:  

15.1.2024 13:00

Päättyy:  

15.1.2024 16:00